Workshops

Van boer tot bord – een dag van samen oogsten, voedsel zoeken en intuïtief koken

In de geest van een ecologische benadering van het toerisme, nodigen wij onze gasten uit om deel te nemen aan de vele fascinerende en arbeidsintensieve activiteiten die er nodig zijn om het complexe ecosysteem van de molen in stand houden.

Ons doel is om onze gasten in staat te stellen dieper te duiken in de know-how en het levensonderhoud van de molen en om deze ervaringen en leerervaringen mee naar huis te nemen.

Tijdens de maand augustus organiseren we daarom verschillende workshops en enthousiast makende activiteiten waarin we onze kennis, praktijk en dagelijkse inspanningen voor een duurzaam leven met u willen delen.

Daarnaast wij organiseren teambuilding retraites voor kleine bedrijven die op zoek zijn naar een alternatief evenement buiten de deur.

Thema: hoe kunnen de principes van de permacultuur onze werkomgeving en de relaties tussen collega’s beïnvloeden?

Om deel te nemen aan onze activiteiten vragen wij een vergoeding voor materiële en organisatorische kosten, zie gedetailleerde informatie hier:

De taal waarin de workshops worden geleid zal afhangen van de groep; we spreken Engels, Frans, Nederlands en Italiaans.

Vanwege de corona-pandemie en de risico’s waaraan we allemaal blootstaan, organiseren we onze zomeractiviteiten en workshops in overeenstemming met de corona-voorschriften. Wij waken over de gezondheid van onze deelnemers en onze gasten en nemen alle nodige maatregelen om een veilige omgeving te garanderen. Veel van de activiteiten vinden sowieso buiten plaats, in de open lucht en met veel ruimte voor sociale afstand. Meer informatie hierover zal aan het begin van het seizoen beschikbaar zijn. In deze moeilijke en instabiele tijden zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen sleutelwoorden in onze aanpak.

Etherische olie en zeep maken – van distillatie tot verzeping